Croeso i DaiCymunedol Bron Afon

Mae Bron Afon yn fenter gymdeithasol sy’n cael ei rhedeg gan staff ac aelodau sy’n gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl. Rydym yn darparu cartrefi, yn adeiladu ac yn cefnogi cymunedau a chymaint mwy!

Cysylltwch

Cymorth

Os ydych chi’n byw yn un o’n cartrefi rydyn ni am gael contract hir a llwyddiannus. Mae ein tîm cefnogaeth  yn cynnig gwasanaeth i deiliads contract a lesddalwyr fel ei gilydd.

Lawrlwythwchap Bron Afon

Fy Mron Afon yw ein porth ar y we ac ap am ddim, sy’n ei gwneud yn hawdd i chi reoli eich contract gyda ni. Gwiriwch balans eich rhent, talu, adrodd am waith trwsio heb fod yn waith brys, a mwy, unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Dewiswch eich iaith er mwyn mewngofnodi, ac yna cewch eich cyfeirio i’n porth, neu lawrlwythwch yr ap o’r App Store nawr.

Tanysgrifiwch i
gylchlythyr Bron Afon.