y Bwrddyn Bron Afon.

Mae cyfarfodydd ein Bwrdd yn agored i’r cyhoedd. Mae gennym bob amser ddiddordeb mewn siarad gyda phobl sydd eisiau ymuno â’n Bwrdd. Ebostiwch ein tîm llywodraethu ar governance@bronafon.org.uk i gael gwybod mwy.

Cyfarfod nesaf

Thursday 9th December, 2021

Perfformiad/Safonau’r Bwrdd

Mae aelodau ein Bwrdd yn gweithredu i’r safonau uchaf ac yn dilyn Cod Ymddygiad. Maent wedi mabwysiadu’r Cod Llywodraethu ar gyfer y sector. Mae’r dogfennau hyn yn ein helpu i fod yn atebol, yn agored ac i roi’r cwsmer yn gyntaf bob amser. Mae perfformiad ein Bwrdd hefyd yn cael ei arolygu gan ein Rheolydd.

Rheolau Sefydlog

Mae rhagor o wybodaeth ar sut cawn ein llywodraethu i’w gweld yn ein Rheolau Sefydlog sy’n cefnogi ac atgyfnerthu ein Rheolau. Mae ein Rheolau Sefydlog yn rhoi arweiniad ar gyfansoddiad y Bwrdd, y swydd sydd gan bob aelod ac am beth maent yn gyfrifol. Mae hefyd yn esbonio rôl Pwyllgorau’r Bwrdd a’n Tîm Gweithredol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Rheolau Sefydlog, cysylltwch ag aelod o’n Tîm Llywodraethu governance@bronafon.org.uk

Andrew Lawrence

Board Member since December 2014, also Chair of the Board and on the People and Governance Committee.

Amanda Owen

Board Member since March 2021.

Craig Nowell

Board Member since December 2017, member of the People and Governance Committee.

David Michael

Board Member since December 2014, also Assurance Committee.

Hilary Drinkwater

Board Member since September 2018 also on the People and Governance committee and the Service and Performance Committee.

Joanne Oak

Board Member since December 2017, member of the Assurance Committee.

Mandy Eddolls

Board Member since November 2015, also Chair of the People and Governance Committee.

Patrick Harkness

Board Member since January 2014, also Vice-Chair of the Board and Chair of the Services and Performance Committee.

Peter Jackson

Board Member and member of the Assurance Committee and Service and Performance Committee.

Stephen Lodge

Board Member since December 2017, member of the Assurance Committee and also the Services and Performance Committee.

Veronica Crick

Board Member since February 2014, member of the People and Governance Committee and also the Services and Performance Committee.