My Bron Afon

Cysylltu

Rheoli eich tenantiaeth
trwy eich cyfrif

Heb gofrestru eto? Cliciwch y ddolen isod

Cofrestru Cofrestru

Eisoes yn aelod? Gwych - mewngofnodwch

My Account My Account

Anfonwch ebost atom

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, gallwch ebostio

enquiries@bronafon.org.uk

Os yw eich ymholiad i aelod staff penodol, ychwanegwch eu henw i’r llinell destun a byddwn yn sicrhau bod eich ebost yn eu cyrraedd.

Rhowch alwad i ni

Wedi rhoi cynnig ar ein hadran hunan-wasanaeth ond angen siarad gyda rhywun?

01633 620111

Gellir cysylltu â’n tîm gwasanaethau cwsmeriaid rhwng 8am – 5pm (Llun – Gwener).

Sut i gael hyd i ni

Tai Cymunedol Bron Afon
Tŷ Bron Afon
Clôs William Brown
Parc Diwydiannol Llantarnam
Cwmbrân
NP44 3AB

Sut i’n cyrraedd

Os ydych yn dod mewn car, cliciwch ar y map ar y dde i gael dolen i’n lleoliad ar Google Maps. Mae’r maes parcio am ddim ond gall fod yn brysur iawn felly caniatewch amser ychwanegol er mwyn cael hyd i le. Rydym rhyw bum munud o gyffordd 26 yr M4.

 

Gallech hefyd ystyried rhannu car i leihau eich ôl troed carbon. Gallwch ddefnyddio Liftshare Wales neu Share Cymru i gael hyd i rywun a allai fod eisiau rhannu taith.

 

Os ydych yn defnyddio cludiant cyhoeddus, gallwch gynllunio eich taith ar y bws neu’r trên drwy ddefnyddio Traveline Cymru.

 

Mae gennym le i chi gloi eich beic ac mae gennym gawodydd i gerddwyr a seiclwyr. Mae gorsaf drên Cwmbrân rhyw ddwy filltir i ffwrdd ac rydym hefyd yn agos iawn i’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae gan Sustrans lawer mwy o wybodaeth ar lwybrau beicio.