Heddiw (dydd Mercher 30 Mehefin) mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei dyfarniad rheoliadol dros dro ar Bron Afon.

Bob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dyfarniad ar ba mor dda yr ydym yn cydymffurfio â’u fframwaith rheoleiddio ac yn cwrdd â’u safonau perfformiad

Mehefin 2021

Mae ein Rheoliad Rheoleiddio o Fehefin 2021 ar gael nawr.

Ein Gwybodaeth Gorfforaethol