Ein Perfformiad

Rydym yn monitro ein perfformiad er mwyn gweithio ar wella’r ffordd rydym yn gweithio a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu. Rydym hefyd yn darparu’r wybodaeth hon i’n bwrdd a’n rheoleiddwyr.

Dyma ein gwybodaeth berfformiad ddiweddaraf o Chwefror 2023.

Cysylltiadau â Chwsmeriaid (digidol a dros y ffôn)

14,083

Rhent sy’n ddyledus i Fron Afon

£1.71 M

Adolygiadau Cwsmeriaid – cyfartaledd sêr

4.5/5

Boddhad y Cwsmer

64%

Rhent a gollwyd yn sgil Cartrefi gwag

£810,197

Cydymffurfiaeth â Gwiriadau Diogelwch

98%

Cyfartaledd y diwrnodau y mae cartrefi’n wag

102