My Bron Afon

Adrodd am fater trwsio

Peidiwch â defnyddio’r ffurflen hon mewn argyfwng. Os yw’r mater yn un brys, ffoniwch ni ar 01633 620 111.

Medrwch hefyd adrodd am faterion trwsio yn uniongyrchol i ni drwy ddefnyddio Fy Mronafon I.

Amdanoch chi
Datganiad

Trwy dicio’r blwch hwn rydych yn cadarnhau bod yr holl wybodaeth a ddarparwyd yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth. Gall gwneud unrhyw ddatganiadau gau fel rhan o’r cais hwn arwain at Bron Afon yn cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.