My Bron Afon

Rhentu modurdy

Gall unrhyw un o drigolion Torfaen wneud cais i rentu modurdy.

Dyma ychydig o resymau pam y dylech rentu modurdy gennym ni:

  1. Gallech gael pris is am yswiriant car os ydych chi’n cadw eich car mewn modurdy.
  2. Mae llai o beryg y caiff ei ddwyn neu ei fandaleiddio.
  3. Mae eich car yn edrych yn well am gyfnod hirach oherwydd ei fod yn cael ei gadw’n lân ac yn sych.
  4. Nid oes angen clirio’r rhew oddi ar y sgrîn wynt yn y gaeaf.

Os ydych chi eisiau rhentu modurdy, mae’r rhai diweddaraf sydd ar gael i’w gweld yma.

Rydym yn diweddaru’r rhestr bob dydd Iau.

Os nad ydych yn denant gyda ni ar hyn o bryd, bydd TAW yn cael ei ychwanegu i gost rhentu eich modurdy.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Ni allai fod yn haws gwneud cais i rentu modurdy. Yr unig beth sydd angen ei wneud yw clicio yma a llenwi’r ffurflen a dewis y modurdy/modurdai yr hoffech wneud cais amdanynt. Bydd modurdai yn cael eu gosod ar sail cyntaf i’r felin.

Os oes gennych angen meddygol neu symudedd byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi ar gyfer modurdai sy’n agos at eich cartref. Os nad oes modurdai wedi eu rhestru yn agos at eich cartref ac os oes gennych angen meddygol neu symudedd, medrwch gofrestru eich diddordeb ar y ffurflen a byddwn yn cysylltu â chi pan fydd modurdy ar gael yn agos atoch chi.

Nodwch y byddwn ond yn hysbysu bod cais wedi bod yn llwyddiannus drwy ebost (gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich ffolder ebost sothach). Rydym yn anelu at wneud hyn cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r hysbyseb gau.

2,104

Modurdai yn ein meddiant yn Nhorfaen

1,556

Modurdai wedi eu rhentu gennym y llynedd

688

Modurdai wedi eu trwsio y llynedd

220

Drysau Modurdai wedi eu trwsio neu eu hadnewyddu y llynedd