My Bron Afon

Pwls Tenantiaid

Ydych chi am wella tai?

Llais tenantiaid yng Nghymru yw Pwls Tenantiaid. Fe’i crëwyd gan TPAS Cymru ac fe’i cefnogir gan Lywodraeth Cymru.  Y prif nod yw darganfod beth sydd bwysicaf i denantiaid yng Nghymru. Mae canlyniadau eu harolygon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i greu polisi tai sy’n gweithio i denantiaid, ac sy’n gwneud tai yng Nghymru yn fwy diogel a thecach.

Dewch i gael dweud eich dweud trwy ymuno â’r miloedd o denantiaid sydd eisoes wedi cael lleisio barn – cliciwch yma.