My Bron Afon

Fy Rhent

Talu’ch rhent

Mae yna nifer o ffyrdd o dalu’ch rhent, dewiswch yr un sydd orau i chi. Cofiwch, os nad ydych chi’n talu’ch rhent byddwch chi’n mynd i ddyled a gallech gael eich troi allan.

Gwiriwch eich rhent

Mae My Bron Afon yn eich galluogi chi i wirio gweddill eich rhent.

Wythnos ddi-rent

Mae ein taliadau rhent yn cael eu rhannu dros gyfnod o 50 wythnos sy’n golygu y gallwch chi gymryd mantais o’n hwythnosau di-rent os yw eich rhent wedi ei dalu’n gyfredol ac nid ydych mewn dyled.

Eleni, mae’r wythnosau di-rent yn yr wythnosau’n cychwyn:

  • Dydd Llun 27 Awst.
  • Dydd Llun 28 Rhagfyr.

Trafferth talu’ch rhent?

Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch rhent, gadewch i ni wybod yn syth gan y gallech chi fynd i ddyled a chael eich troi allan.  Cysylltwch â’n Tîm Cyngor Ariannol a all helpu i gael hyd i ffyrdd o wneud arbedion a chadw arian yn eich poced.

Talu ar-lein

Gallwch dalu ar-lein gan ddefnyddio’r gwasanaeth talu gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd.

Ar eich ffôn

Mae Allpay wedi creu apiau ffôn symudol:

Lawrlwythwch ap iPhone trwy App Store.

Lawrlwythwch ap Andoid trwy Google Play

Lawrlwythwch ap ar gyfer Windows Phone.

Debyd Uniongyrchol

Gallwch drefnu talu trwy ddebyd uniongyrchol. Does dim ond angen i chi lenwi’r ffurflen hon a bydd un o’n tîm yn cysylltu â chi i sefydlu taliad misol sy’n golygu na fyddwch chi byth yn anghofio talu’ch rhent.

Trwy gerdyn talu

Gallwch ddefnyddio’ch cerdyn i dalu eich rhent mewn bron i 60 o siopau a swyddfeydd post yn Nhorfaen a miloedd yn fwy ar draws y DU.  Dewch o hyd i’ch siop PayPoint agosaf neu swyddfa bost a chyflwynwch eich cerdyn gyda’ch taliad.

Dros y ffôn

Gallwch ffonio allpay ar 0330 041 6497 ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos i dalu gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu ddebyd a chan roi’r rhif hir ar eich cerdyn talu.