My Bron Afon

Lesddeiliaid

Mae perchen ar eich cartref trwy lesddaliad yn denantiaeth hirdymor sy’n rhoi hawl i’r prydleswr ddefnyddio’i eiddo i fyw am gyfnod penodol o amser. Mae gennym dros 900 o eiddo lesddaliad yn Nhorfaen ac mae gennym dîm arbenigol sy’n rheoli prydlesi a all eich helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Mae’r tîm yno i’ch helpu gyda materion fel:

  • Eich hawliau a chyfrifoldebau fel lesddaliwr.
  • Gwaith neu welliannau mawr sydd angen ar eich bloc.
  • Gwneud newidiadau i’ch eiddo.
  • Talu taliadau am wasanaethau.
  • Is-osod neu werthu eich cartref.
  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ddadlau dros ffiniau. Mae gennych chi dîm lesddaliadau penodedig. Gallwch gysylltu â nhw ar LeaseHold@bronafon.org.uk

 

Taliadau am Wasanaethau

Os ydych yn cael trafferth deall eich taliadau am wasanaethau dylai’r dudalen hon helpu i’w egluro.

Pa mor fodlon ydych chi, a ydy eich manylion yn gywir a sut hoffech chi gymryd rhan?

Os hoffech ddod yn Aelod neu os hoffech fanylion yr holl gyfleoedd y tu allan i’r gwasanaeth prydlesi cliciwch yma i gael gwybod mwy.