My Bron Afon

Help i ddod o hyd i swydd

Mae ein hanes o helpu pobl i ddychwelyd i swyddi yn wych. Yn 2016/17, fe wnaethom helpu 627 o bobl gyda chyngor, hyfforddiant a chymwysterau i gynyddu’r siawns o ddod o hyd i swydd.

Gyda chymaint o lwyddiant yn ystod y cyfnod hynny, fe wnaeth 159 o bobl ddechrau mewn swyddi newydd. Rydym yn gwneud hynny drwy ein Hacademi Hyfforddiant Ar Waith. Dyma’r un lle sy’n cynnwys popeth a gynigiwn o leoliadau profiad gwaith i hyfforddiant ar gyfer cyfweliadau, i gymwysterau.

Rydym wrth ein bodd yn gwneud popeth y gallwn i helpu rhywun sydd am wella cyfleoedd i ddod o hyd i waith.

E-bostiwch y tîm Inclusionteam@bronafon.org.uk neu cysylltwch â ni.

Clwb Gwaith

Mae ein Clwb Gwaith ar agor bob dydd Mercher o 1pm tan 3pm.

Mae croeso i bawb, nid oes rhaid i chi fod yn denant gyda Bron Afon. Mae’r cyfan oll yn digwydd yn ein Hacademi Hyfforddi Ar Waith, 2 The Arcade, Cwmbrân.

Dewch draw os ydych yn chwilio am help gyda:

  • Chreu CV
  • Chwilio am waith
  • Llenwi ffurflen gais
  • Sgiliau cyfweld
  • Cyfleoedd hyfforddi
  • Cyfleoedd i wirfoddoli