My Bron Afon

Gwybodaeth ar ddigartrefedd

Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl o golli eich cartref, gall Cyngor Torfaen helpu. Maent yn rhedeg sesiynau galw heibio i gael help, cyngor a chymorth drwy gydol yr wythnos. Gallwch siarad gyda rhywun wyneb i wyneb am eich pryderon.

Sesiynau Galw Heibio Pobl : Cyngor a Chymorth ar Dai

Dydd Llun – Canolfan Waith Cambrân 9am—4pm

Dydd Mawrth – Canolfan Dreftadaeth Blaenafon 10am—12:30pm
Canolfan Waith Pont-y-pŵl 1:30pm—4:30pm

Dydd Mercher – Cynghrair Wirfoddol Torfaen, Pont-y-pŵl 9am—4pm

Dydd Iau – Canolfan Waith Cwmbrân 9am—4pm

Dydd Gwener – Y Ganolfan Ddinesig Pont-y-pŵl 9am—4pm

Mae ganddynt dîm arbenigol a all helpu pobl sydd wedi bod yn cysgu ar y stryd neu sydd ar fin cael eu troi allan o’u cartref. Mae mwy o wybodaeth ar sut all Cyngor Torfaen eich helpu yma.