My Bron Afon

Eich Tenantiaeth

Mae cael tenantiaeth yn gyfrifoldeb mawr, ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Pan fyddwch yn dod yn denant gyda ni, byddwn yn esbonio’ch cyfrifoldebau dros dalu rhent, atgyweiriadau i’ch cartref, neu unrhyw ran arall o’ch cytundeb i chi mewn ffordd glir.

Trwy gydol eich amser fel tenant mae’n bosibl y byddwch angen ein help. Gall ein tîm atebion ariannol roi cyngor pellach i chi ynglŷn â’ch rhent a dweud wrthych chi am ffyrdd o wneud i’ch arian ymestyn yn bellach.  Bydd eich rheolwr cymunedol yn delio ag unrhyw newidiadau ym maint eich teulu neu unrhyw beth allai effeithio’ch tenantiaeth. Byddan nhw hefyd yn gweithio gyda’n tîm diogelwch cymunedol a’r Heddlu os oes angen, i’ch cadw’n ddiogel os ydych chi’n dioddef gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol.   Gallwn eich cysylltu chi â sefydliadau eraill a all eich helpu hefyd.

Eich tenantiaeth chi yw hon ond weithiau efallai bydd angen ychydig o help ychwanegol arnoch chi, felly byddwn ni yno os fyddwch chi ein hangen ni, oherwydd mae tenantiaeth lwyddiannus yn helpu i wneud cymuned hapus, felly peidiwch ag ofni cysylltu.