My Bron Afon

Dod o hyd i gartref

Mae gennym dros 8,000 o gartrefi yn Nhorfaen ac rydym yn adeiladu cartrefi newydd bob blwyddyn. Mae ein cartrefi yn fforddiadwy ac yn cael eu cynnal a cadw yn ôl Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae gennym lawer o wahanol fathau o gartrefi ledled Torfaen, y mae rhai ohonynt wedi eu rhestru isod. Bydd angen i chi wneud cais trwy Homeseeker Torfaen os ydych am fyw yn un o’r catrefi sydd gennym.

Pa fath o gartref ydych chi’n chwilio amdano?

Un o’r cartrefi sydd gennym ni

Cofrestrwch gyda Homeseeker i wneud cais am un o’r cartrefi sydd gennym ni.

Tai i bobl 16 - 24 oed

Dysgwch mwy am y gwasanaeth cymorth tai sydd gennym os ydych yn y categori oedran hwn.

Tai Ymddeol

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn gallwch wneud cais i fyw yn un o’n cynlluniau ymddeol.

Cyfnewid cartrefi

Mae Cyfnewid Cartref (a elwir hefyd yn cydgyfnewid) yn ffordd boblogaidd o symud cartref, ac mae’n gyflym a hawdd. Os oes gennych denantiaeth sicr fe allwch gyfnewid cartref gydag unrhyw un sy’n denant mewn tai cymdeithasol neu gyda’r awdurdod lleol unrhyw le yn y DU.