My Bron Afon

Cyfranogiad Cymunedol

Rydym yn sefydliad dielw, ond rydym hefyd yn fodel cydfuddiannol cymunedol sy’n rhoi strwythur arbennig i ni o ran sut rydym yn cael ein rhedeg. Rydym ‘yn eiddo’ i’n haelodau. Pan fyddwch chi’n dod yn aelod, rhoddir tystysgrif cyfranddeiliad i chi. Nid yw’r berchnogaeth yn ymwneud â chyfran ariannol, ond yn hytrach, am fod yn rhan o’r gwaith yr ydym yn ei wneud a’r gwahaniaeth a wnawn i fywydau pobl. Mae hefyd yn rhoi’r cyfle i chi gael dweud sut y byddwn yn rhedeg ein gwasanaethau a’n helpu ni i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

‘Yr Un Yw’r Teimlad’ yw’r enw rydym wedi ei alw ar fod yn rhan ohonom a’r gwaith a wnawn. Mae’n ymwneud â chydweithio, gan ddefnyddio’r un amcanion. Parch ar y cyd. Cymorth ar y cyd. Dysgu ar y cyd. Nodau ar y cyd.

Nid yw cymryd rhan yn golygu bod yn rhaid i chi eistedd mewn cyfarfodydd. Gallwch chi siarad â ni a rhannu eich syniadau ar y ffôn, trwy e-bost neu ar gyfryngau cymdeithasol. Rydym yn cynnal digwyddiadau allan yn y gymuned felly does dim rhaid i chi deithio i’n swyddfa i siarad â ni, am ein bod ni yn dod atoch chi.

Rydym am i bawb gymryd rhan, felly rydym ar gael gyda’r nos a’r penwythnosau i sicrhau bod pawb, hyd yn oed pobl nad oeddent yn gallu ymuno yn flaenorol oherwydd ymrwymiadau gwaith neu deulu, yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar adegau sy’n addas iddyn nhw.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chymryd rhan a gwneud gwahaniaeth a fyddech cystal â chysylltu â ni.

Pum rheswm i gymryd rhan!

Dyma bum rheswm gwych i gymryd rhan yn y gwaith yr ydym yn ei wneud!

  1. Rydych chi’n teimlo’n wych wrth i chi weld eich syniadau yn gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned. Ydy, mae hynny’n ddatganiad mentrus gennym ni, ond rydyn ni’n eithaf hyderus y bydd gweld yr ardal yr ydych chi’n byw ynddi yn lle gwell i fyw yn gwneud i chi deimlo’n hapusach.
  2. Mae’n cymryd munud i ymuno! Ydy wir, mae mor hawdd â hynny. Gallwch lenwi’ch manylion a’ch diddordebau yma neu fe allwch gysylltu â ni ac fe wnawn ni rhoi ffurflen yn y post i chi.
  3. Fe gewch gyfle i ddysgu sgiliau newydd a chael hyfforddiant am ddim (os hoffech chi).
  4. Rydym ond yn gofyn i chi helpu gyda’r pethau y mae gennych ddiddordeb ynddynt. Os ydych chi’n angerddol dros rywbeth, byddwch chi’n poeni mwy am ei wneud yn well.
  5. Chi sy’n dewis faint o amser rydych chi am wirfoddoli a byddwn bob amser yn hapus i’ch gweld chi.