My Bron Afon

Cefnogaeth i Denantiaid

Os ydych chi’n byw yn un o’n cartrefi ni rydym ni am gael tenantiaeth hir a llwyddiannus. Mae ein tîm cefnogaeth i denantiaid yn cynnig gwasanaeth i denantiaid gan gynnwys pobl sy’n gwneud cais i fod yn denantiaid.

Mae’r tîm yn cynnig cynllun cefnogaeth i chi sy’n trin unrhyw faterion a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr asesiad. Maen nhw’n gweithio’n agos gyda thimau eraill ac asiantaethau allanol i wneud yn siŵr eich bod yn derbyn y cymorth a’r gefnogaeth orau er mwyn i chi fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun.

Sut allwn ni eich helpu?

Gallwn ni eich helpu i:

  • Reoli eich cartref.
  • Talu’ch biliau a deall arian yn well.
  • Dod yn aelodau mwy gwerthfawr gan y gymuned, gyda pherthnasau gwell gyda ffrindiau a theulu.
  • Cymryd rhan yn y gwaith yr ydym yn ei wneud a’n helpu i wella’n gwasanaeth i bawb yr ydym yn eu helpu.
  • Teimlo’n ddiogel yn eich cartref.

Os ydych chi angen cefnogaeth i helpu i reoli unrhyw gyflwr iechyd corfforol a/neu feddyliol, gallwn eich cysylltu chi ag asiantaethau arbenigol a all helpu i sicrhau bod eich bywyd bob dydd yn cael ei effeithio cyn lleied â phosibl.

Os ydych chi’n cael pethau’n anodd, gallwn ni helpu. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy.