My Bron Afon

Y Bwrdd

Mae ein Bwrdd yn cymryd penderfyniadau ar ein cyfeiriad strategol, cyllid, safonau a’n polisïau. Arweiniodd y Bwrdd ddatblygiad ein Cynllun Corfforaethol newydd ac mae’n monitro ein perfformiad. Cyfarfod ein Bwrdd

Sut medrwch chwarae rhan?

Mae cyfarfodydd ein Bwrdd yn agored i’r cyhoedd. Mae gennym bob amser ddiddordeb mewn siarad gyda phobl sydd eisiau ymuno â’n Bwrdd. Ebostiwch ein tîm llywodraethu ar governance@bronafon.org.uk  i gael gwybod mwy.

Cyfarfod nesaf ein Bwrdd

10/3/2020

Dyddiadau cyfarfodydd 2020

  • 10/3/2020
  • 21/5/2020
  • 23/7/2020
  • 29/10/2020
  • 10/12/2020

Papurau blaenorol y Bwrdd

Os hoffech gael copi anghyfrinachol o unrhyw un o gyfarfodydd ein Bwrdd, cysylltwch ag aelod o’r tîm llywodraethu governance@bronafon.org.uk

Perfformiad/Safonau’r Bwrdd

Mae aelodau ein Bwrdd yn gweithredu i’r safonau uchaf ac yn dilyn Cod Ymddygiad. Maent wedi mabwysiadu’r Cod Llywodraethu ar gyfer y sector. Mae’r dogfennau hyn yn ein helpu i fod yn atebol, yn agored ac i roi’r cwsmer yn gyntaf bob amser. Mae perfformiad ein Bwrdd hefyd yn cael ei arolygu gan ein Rheolydd.

Rheolau Sefydlog

Mae rhagor o wybodaeth ar sut cawn ein llywodraethu i’w gweld yn ein Rheolau Sefydlog sy’n cefnogi ac atgyfnerthu ein Rheolau. Mae ein Rheolau Sefydlog yn rhoi arweiniad ar gyfansoddiad y Bwrdd, y swydd sydd gan bob aelod ac am beth maent yn gyfrifol. Mae hefyd yn esbonio rôl Pwyllgorau’r Bwrdd a’n Tîm Gweithredol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Rheolau Sefydlog, cysylltwch ag aelod o’n Tîm Llywodraethu governance@bronafon.org.uk