My Bron Afon

Atgyweirio

Gallwch ddweud wrthym am atgyweiriad ar unrhyw adeg ar-lein. Os yw eich atgyweiriad yn un brys yna ffoniwch ni.

Llawlyfr Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw

Rydym wedi paratoi’r llyfryn yma ynglŷn â’r mathau yma o atgyweiriadau y byddwn yn gwneud yn eich cartref.

 

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o’n llawlyfr i wybod pa waith fyddwn ni’n gwneud a pha waith sydd angen i chi wneud. Mae’r llawlyfr yn cynnwys pob dim yr ydych angen gwybod ynglŷn â’n gwasanaeth.

Cyn i chi gysylltu

Dyma rhai pethau i chi feddwl amdanyn nhw cyn i chi gysylltu. Sicrhewch eich bod yn siŵr mai ein cyfrifoldeb ni yw’r atgyweiriad ac nid eich cyfrifoldeb chi. Gallwch ddarllen ‘adran ‘Pwy sy’n gyfrifol am Atgyweiriad’ yn ein llawlyfr. Os yw eich atgyweiriad yn un brys yna ffoniwch ni. Bydd angen i ni wybod:

  • Eich rhif ffôn
  • Eich e-bost
  • Cymaint o fanylion â phosibl ynglŷn â’r nam neu’r atgyweiriad
  • Os oes gennych chi anabledd neu unrhyw gyflwr meddygol
  • Manylion ynglŷn ag unrhyw ddiwrnodau yn ystod yr wythnos na fyddwch ar gael i ni ymweld â chi

Sut mae dweud am atgyweiriad

Ar-lein

Y ffordd hawsaf i ddweud am atgyweiriad yw gwneud hynny ar-lein. Rhowch 24 awr i chi gael ateb a chofiwch nad yw’r cofnod yn cael ei weld y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Ar y ffôn

Ffoniwch ni. Gallwch ein ffonio 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos – dyma’r ffordd orau i gysylltu mewn argyfwng.

Ffonio’n ôl am ddim

Pan fyddwch yn ein ffonio bydd y ffôn weithiau’n brysur. Os bwyswch chi’r allwedd * (seren) yn ystod unrhyw un o’r cyhoeddiadau tra’n aros, gallwch adael neges ac fe wnawn ni eich ffonio chi yn ôl.  Mae’r gwasanaeth yma am ddim felly ni fydd unrhyw gost i chi ac yn ystod amserau prysur, bydd yn eich arbed rhag gorfod aros mewn ciw.

Trwy e-bost

Gallwch ofyn am atgyweiriad trwy e-bost reporting_repairs@bronafon.org.uk ar unrhyw adeg ar gyfer atgyweiriadau nad sy’n rhai brys. Rhowch 24 awr am ateb a chofiwch nad yw’r cofnod yn cael ei weld y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Yn bersonol

Os welwch chi aelod o staff Bron Afon yn eich cymuned gallwch ddweud wrthyn nhw am atgyweiriad neu gallwch ymweld â’n swyddfeydd yn ystod oriau gwaith.

Facebook

Gallwch ddweud wrthym am atgyweiriadau nad sy’n rhai brys ar Dudalen Facebook Tai Cymunedol Bron Afon. Rhowch 24 awr am ateb a chofiwch nad yw’r cofnod yn cael ei weld y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Oes problem gyda’ch gwres neu ddŵr poeth?

Os nad yw eich gwres a’ch dŵr poeth yn gweithio mae’n debyg mai problem gyda’ch boeler sydd yno.  Rydym wedi paratoi’r fideo byr yma i ddangos i chi sut mae gwneud rhai pethau syml i gael pethau i weithio mewn ychydig o funudau. Rydym wedi rhannu mwy o fideos ynglŷn â’r pethau syml y gallwch eu gwneud i drwsio problemau cyffredin yn eich cartref.